Christ the King Church, Mundathikode

  • Address: Christ the King Mundathikode Trichur Kerala 680 595
  • Website:
  • E-mail:
  • Phone: +91 4885 2586288
  • Established Date:1975
  • Forane: St. Francis Xavier's Forane Church, Velur
Assistant Vicar
Fax
Area sq. km
Familiy Units12
Families341
From To Name Designation Home Parish
29/01/1982 09/02/1983 Fr. Peramangalath Paul As Asst. Velur Brahmakulam
09/02/1983 22/02/1986 Fr. Chittilappilly Raphael Vicar Parappur
04/02/1987 26/09/1987 Fr. Kanjirathingal Varghese As Asst. Velur Vendore
06/02/1991 31/07/1991 Fr. Olakkengil Johnson Vicar Varadiyam (Paduapuram)
01/08/1991 02/04/1992 Fr. Panengadan Xavier Vicar Machad
02/04/1992 13/03/1993 Fr. Thermadam Shajan Vicar Marathakkara
13/03/1993 24/01/1995 Fr. Ainikkal Antony Vicar Snehapuram
25/01/1994 12/01/1995 Fr. Arackal Francis Vicar Pavaratty
24/01/1995 02/10/1995 Fr. Vadakkethala Joseph Vicar Kandassankadavu
16/01/1997 20/01/2000 Fr. Manjaly Francis Vicar Puthanpeedika
22/03/2000 25/05/2000 Fr. Velakombil Roy Vicar Bharatha
01/08/2000 07/11/2000 Fr. Edayal Chacko Vicar-in-charge Veendassery
07/11/2000 18/01/2001 Fr. Mookken Roy Vicar Thrissur Cathedral
18/01/2001 04/02/2004 Fr. Arackal Sebastian Vicar Pavaratty
04/02/2004 01/02/2007 Fr. Kanjirathingal Anto Vicar Nadathara
01/02/2007 10/02/2010 Fr. Kachappilly Jos Vicar Nadathara
10/02/2010 06/02/2013 Fr. Chereath Jacob Vicar Marathakkara
06/02/2013 03/02/2016 Fr. Koreth Joyson Acting Vicar Varandarappilly (Pallikunnu)
03/02/2016 Continuing... Fr. Thattil Raphy Vicar Palakkal

Designed & Develped By tbi@jec, Jyothi Engineering College